Kimliği tespit edilmiş olmasına rağmen ailesi veya yakınlarınca 3 gün içinde alınmayan cesetler, gömülmek üzere, belediyeye veya mülki idare amirliğine teslim edilecek.


Adli Tıp Kurumu yönetmeliği değişti. Buna göre; kimliği tespit edilmiş olmasına rağmen ailesi veya yakınlarınca üç gün içinde teslim alınmayan cesetler, gömülmek üzere, belediyeye veya mülki idare amirliğine teslim edilecek.


"Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNİ DE TESLİM EDİLEBİLECEK

Yönetmeliğe göre, daha önce otopsisinin sonuçlanması veya hüviyetinin tespitinin ardından ailesi veya yakınlarına, kimsesiz ise 15 gün içinde belediyeye teslim edilebilen ceset, yönetmelikte yapılan değişiklikle mülki idare amirliğine de teslim edilebilecek.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLMİŞ CESETLERİ AİLESİ VE YAKINLARI 3 GÜN İÇİNDE ALMAZSA...

Ayrıca, kimliği tespit edilmiş olmasına rağmen ailesi veya yakınlarınca üç gün içinde teslim alınmayan cesetler, gömülmek üzere belediyeye veya mülki idare amirliğine teslim edilecek.

YABANCI UYRUKLU CESETLER


Öte yandan, ailesi veya yakınlarınca Türkiye'de defnedilmek istenen, vatandaşı olduğu devlet tarafından ülkesine kabul edilmeyen, yabancı ölüm bildirimine diplomatik ya da konsolosluk temsilciliklerince on beş gün içinde cevap verilmeyen veya cevap verilmesine rağmen ailesi, yakınları veya yetkili temsilciliklerce üç gün içinde teslim alınmayan veya kimsesi bulunmayan yabancı uyruklu ceset ise o yerin mülki idare amirliğinin belirleyeceği yerde gömülecek.