Geleneksel ders saatleri gençlerin doğasına aykırı

-