Darbe günü iletişimsizliğin sebebi ''mandallama''

-